Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

17 MAJ 2015 21:47
Årsmöte för BTK Linné äger rum onsdagen den 17 juni 2015 kl. 18.00 i Dunrosshallen. Alla medlemmar hälsas välkomna.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:58

Kallelse till årsmöte BTK Linné 17 juni 2015 klockan 18:00.

Plats: Dunrosshallen.

Underlag: Kommer att finnas på Linnés hemsida senast 10 Juni.

Eventuella motioner: Skickas till This is a mailto link senast 3 juni.

 

1  Ärenden vid årsmötet (enligt paragaf 21 i stadgar)

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
               ning) för det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

            verksamhetsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

           kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 eller 2 år.

           b) övriga ledamöter som är till omval i styrelsen, hälften för en period om

              ett  år och hälften för en period om två år.

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 

              år.

           d) 2 revisorer för en tid av 1 år.

           e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, av vilka en skall utses

              till  ordförande i valberedningen.

       13. Övriga frågor.

 

Efter mötet sker ett konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen.

 

Vill du skriva ut kallelsen - klicka här.

Skribent: Sven Åke Lans
Epost: This is a mailto link

 Vi stödjer BTK Linné:

 

dunross

 

higablogo

 

berg_pms_stor

 

bingo

 

sydsport

 

Postadress:
BTK Linné - Bordtennis
L. Regementsvägen 20
41527 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0706374074
E-post: kansli@linne-partill...

Se all info